Thông tin liên hệ

Địa chỉ:Số 18-19, Tòa nhà 6, Khu C, Chợ vật liệu xây dựng Baijide, 855 Xinsong Road, Quận Minhang, Thượng Hải


Điện thoại:+8618621595072


Thư điện tử:admin@sunbreak.cn


WhatsApp:Northwood