Tấm xi măng

Tấm xi măng xám trung bình

规格 厚度 单位 每件6厘×1220×2440 张120张8厘×1220×244090张9厘×1220×244080张10厘×1220×244070张12厘×1220×244060张1

  • Mô hình:
  • Đóng gói: 1220*2440

Đặc điểm kỹ thuật Độ dày Đơn vị Mỗi mảnh

6 ly. × 1220 × 2440 tờ 120 tờ

8 ly. × 1220 × 2440 90 hình

9 ly. × 1220 × 2440

80 tờ

10 ly. × 1220 × 2440 70 hình

12 ly. × 1220 × 2440 60 hình

15 ly. × 1220 × 2440 45 hình

18 ly. × 1220 × 2440 42 hình

20 ly. × 1220 × 2440 38 hình

25 ly. × 1220 × 2440 28 hình