Tấm xi măng

Tấm xi măng khắc

Chi tiếtThông số kỹ thuậtĐóng góiĐặc điểm kỹ thuật Độ dày Đơn vị Mỗi mảnh6 ly. × 1220 × 2440 tờ 120 tờ8 ly. × 1220 × 2440 90 hình9 ly. × 1220 × 244080 tờ10 ly. × 1220 × 2440 70 hình12 ly. × 1220 × 244

  • Mô hình:
  • Đóng gói: 1220*2440

Chi tiết

Thông số kỹ thuật

Đóng gói

Đặc điểm kỹ thuật Độ dày Đơn vị Mỗi mảnh

6 ly. × 1220 × 2440 tờ 120 tờ

8 ly. × 1220 × 2440 90 hình

9 ly. × 1220 × 2440

80 tờ

10 ly. × 1220 × 2440 70 hình

12 ly. × 1220 × 2440 60 hình

15 ly. × 1220 × 2440 45 hình

18 ly. × 1220 × 2440 42 hình

20 ly. × 1220 × 2440 38 hình

25 ly. × 1220 × 2440 28 hình